studio badań telefonicznych

Przedsiębiorstwa typu umożliwiają prowadzenie sprzedaży telefonicznej i rozmów z klientami w oparciu o własne skrypty do prowadzenia statystyk.
To doskonała opcja dla średnich biznesów, poszukujących firm zewnętrznych wykonujących tego typu usługi.

O badaniach marketingowych w encyklopedii

Badania marketingowe ? usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych.
Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku. Umożliwiają one zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji, a także zdobycia informacji uzupełniających o szansach na sukces oraz umożliwiają uzyskanie informacji pozwalających zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_marketingowe

W Wikipedii o ankieterze i jego zdaniach

Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI lub elektronicznego CAPI i CATI.

Same wywiady są najczęściej realizowane w: domach respondentów, w miejscach pracy, w miejscach gdzie przebywa dużo osób (in-hall) lub w konkretnych zbiorowościach (badania audytoryjne np.

uczniów szkoły). Zadaniem ankietera bywa też wyłącznie rekrutacja osób na badania - zarówno prowadzone w miejscach publicznych (in-hall) jak i na badania jakościowe np.

zogniskowane wywiady grupowe.

Ankieterzy zajmujący się wyłącznie rekrutacją są często określani mianem rekruterów. Innym zadaniem ankieterów jest przyjmowanie roli "Tajemniczych klientów" w badaniach typu Mystery shopping.

W tym kontekście powinno jednak mówić się o audytorach a nie ankieterach.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ankieter

Respondenci badań telefonicznych cati

studio badań telefonicznych Podstawowym zadaniem studia badań telefonicznych cati jest przeprowadzanie wywiadów telefonicznych wśród wybranej grupy respondentów.
Praca osób zatrudnionych w cati polega na dzwonieniu do wybranych respondentów i zadawaniu im pytań ze wcześniej przygotowanej listy.
Dzięki temu są one w stanie przygotować dla swoich zleceniodawców zestawienia dotyczące oceny jakości ich pracy.
Zleceniodawcami badań wykonywanych przez cati są np.

przedstawiciele różnych firm i przedsiębiorstw oraz dyrektorzy sklepów i placówek edukacyjnych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób oceniana jest ich praca.

Studio badań telefonicznych cati przyjmuje również zlecenia na badania społeczne przeprowadzane np. przed wyborami..