kartoteka pacjentów online

Oprogramowanie takie jak już niedługo będą obowiązkiem każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz zakupić odpowiednie licencje, ale z jakiego powodu jest to potrzebne.

O tej kwestii w artykule.

E-dokumentacja medyczna, co i jak

kartoteka pacjentów online Dokumentacja medyczna musi być prowadzona w każdym ośrodku opieki zdrowotnej.
Niebawem wejdą w życie przepisy dotyczące nowelizacji sposobu jej prowadzenia i przechowywania, a także udostępniania.

Obecnie każdy pacjent ma swoją kartotekę w postaci teczki lub segregatora, gdzie zamieszczone są informacje o przebiegu leczenia, chorobach i wynikach badań. Ustawa przewiduje zmianę analogowej dokumentacji na jej elektroniczny odpowiednik, więc wszystkie ośrodki medyczne będą musiały zainwestować w programowanie do e-dokumentacji medycznej, które spełnia podane w ustawie normy i założenia.

Definicja systemu opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) ? system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem. System zdrowotny można również zdefiniować jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_opieki_zdrowotnej

E-kolejki do lekarzy

Coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się przez internet- sprawy urzędowe, wysyłanie PIT, praca, maile, znajomości.
Jest tego z roku na rok coraz więcej i nie wiadomo czego można się spodziewać w przyszłości.
Jednak są plany nad stworzeniem jednaj , bardzo przydatnej rzeczy, mianowicie e-rejestracji do lekarza.
Idea jest bardzo prosta i polega na stworzeniu systemu elektronicznej kolejki do lekarzy specjalistów i nie tylko. Zarejestrować można by się przez stronę, a informację przypominającą dostać na maila czy telefon.
Taki system rozwiązałby wiele problemów i z pewnością skróciłby kolejki do najbardziej obleganych specjalistów..